Jakiś czas temu zapowiadaliśmy Wam rozbudowę profilu klienta o kolejne zakładki i właśnie dodaliśmy kartę “Preferencje żywieniowe i alergeny”.

Jakie informacje znajdziecie w nowej karcie?

Do tej karty automatycznie będą zaciągane z ankiet odpowiedzi na pytania systemowe dotyczące produktów lubianych i nielubianych, alergenów oraz rodzaju diety, którą stosuje klient. Wszystkie informacje możecie samodzielnie zedytować, jeśli uzyskacie nowe informacje od klienta w toku współpracy.

Których pytań systemowych użyć, żeby informacje do tej karty zaciągały się automatycznie?

Aby zgromadzić jak najwięcej informacji o kliencie jeszcze przed pierwszym spotkaniem – zachęcamy do wysyłania im ankiet stworzonych w oparciu o pytania systemowe.

Na kartę “Preferencje żywieniowe i alergeny” na ten moment będą miały przełożenie następujące pytania systemowe:

W następnej kolejności dodamy pytanie systemowe o rodzaj diety stosowanej przez klienta.

Ważne 1

W ankietach szablonowych – dostępnych w bazie alloweat – pytania o te kwestie zostały już podmienione na systemowe. Dzięki temu, jeśli wykorzystacie nasze szablony, informacje będą spływać do profilu klienta automatycznie.

Pamiętajcie jednak, że jeśli macie stworzone własne ankiety – musicie pytania dodane wcześniej samodzielnie (a dotyczące w/w kwestii) zmienić na systemowe, aby dane w profilu klienta były odzwierciedleniem odpowiedzi z ankiety.

Ważne 2

Zwróćcie też uwagę, że zaciąganie danych z ankiet działa na zasadzie autosynchronizacji. Jeśli będziecie wysyłać do klientów ankiety z powtarzającymi się pytaniami np. o produkty lubiane czy nielubiane – dane te będą nadpisywać się w profilu do tych z ostatniej ankiety.

Podsumowanie

Informacje spływające z ankiet do profilu klienta oczywiście przełożą się na nowy kreator diety (możliwość wyszukania przepisów zgodnie z preferencjami klienta) i algorytm 2.0, które pojawią się już wkrótce. Stay tuned!