O projekcie

Spółka Utrition Sp. z o.o. realizuje projekt nr POPW.01.01.02-06-0101/20-00, pn.: „Alloweat – rozwiązanie w nowoczesnej dietetyce dla dietetyków oraz ich pacjentów.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Cele projektu

Stworzenie rozwiązania webowego dla dietetyków oraz aplikacji mobilnej i platformy web dla ich klientów celem zwiększenia efektywności procesów dietetycznych.

Planowane efekty

Rozwiązania health-tech, pozwalające dietetykom  na dopasowywanie zestawu narzędzi do pracy z danym klientem, szybkie opracowanie rozwiązań (nie tylko diet), bieżące gromadzenie informacji zwrotnej od klienta, automatyzację pracy administracyjnej oraz generowanie pasywnego dochodu.

Wartość projektu
1 186 544,68 zł

Kwota dofinansowania
977 322,07 zł

Okres realizacji
01.05.2021 – 30.12.2022